voliere-groot2kooikleinkooi2klein

Hoe u uw hobby ook uitoefent, u kunt natuurlijk lid worden van onze vereniging.

Als u vogels houdt is het belangrijk dat u lid wordt van een vogelvereniging.
U kunt daar niet alleen alle informatie krijgen, die u nodig heeft, maar ook ringen bestellen.
Het ringen van vogels is nodig als u gericht en verantwoord wilt kweken en voor beschermde vogels zelfs wettelijk verplicht.
U kunt onze contactavonden bezoeken, meedoen aan onze tentoonstelling, u wordt automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en u ontvangt elke maand het mooie blad “Onze Vogels”

Het lidmaatschap van onze vereniging kost € 27,50 voor volwassenen.
Voor jeugd (beneden 17 jaar) bedraagt de contributie € 12,50.
De contributie wordt na uw afgegeven machtiging automatisch afgeschreven.

Uiteraard kunt u ook onze vereniging steunen.
U kunt dat doen als
sublid
(u bent dan ook lid van een andere vereniging), u betaalt dan € 10 per jaar
of als donateur
de minimale bijdrage als donateur is € 10 per jaar

U kunt u aanmelden bij onze secretaris:
Ties Broekert,
Heitkamp 3,
9243 JJ Bakkeveen
tel. 0516 541876

U kunt hem een mailtje sturen of even bellen.