Onze vereniging.
Volièrevereniging “De Wâldsang” is opgericht in 1968 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De vereniging van rond de 100 leden is officieel in Ureterp gevestigd en heeft leden in de wijde omgeving.

Als lid van onze vereniging kunt u:
· Onze maandelijkse contactavonden bijwonen, die worden gehouden in Bakkeveen
· Meedoen aan onze jaarlijkse tentoonstelling
· Ringen bestellen (ook de ringen die wettelijk verplicht zijn)
· Gemakkelijk contacten leggen met onze andere leden
· U krijgt maandelijks het mooie maandblad in kleuren “Onze Vogels”. Dit blad bevat een schat aan  informatie over vogels, huisvesting,voeding, kweek, tentoon-stellingen enz.

Het lid zijn van onze vereniging geeft niet alleen deze voordelen, maar het brengt u ook in contact met andere vogelliefhebbers. Met hen kunt u allerlei informatie uitwisselen, maar ook gemakkelijker aan sommige vogels komen, adviezen vragen enz.

Iets over vogels houden en kweken.
Binnen onze vereniging worden bijna alle soorten vogels gehouden. Als u overweegt vogels te gaan houden dan is het verstandig dat u zich eerst oriënteert  op wat u leuk vindt en het is ook verstandig om met gemakkelijk te houden vogels te beginnen. Deze site willen wij beperkt houden en daarom kunnen wij alle soorten niet noemen, maar b.v. wel:

Zang en kleurkanaries
Tropische vogels
Zebravinken en Japanse meeuwen
Grasparkieten
Agaporniden
Europese vogels
Grote parkieten
Papegaaien.

Welke vogels u neemt hangt van uw voorkeur af en van de ruimte die u beschikbaar heeft. Wilt u binnen uw vogels houden of gaat u een grote volière maken in de tuin. En dan maakt het weer verschil of u de volière wilt beplanten of niet. In een beplante volière is het b.v. niet zo zinvol om parkieten of kanaries te houden. Kortom u moet alles goed overwegen. Wij geven u daarbij graag advies.Want niet alleen u moet het naar uw zin hebben, maar uw vogels ook. Goede huisvesting en voeding zijn daarbij van belang.

Iets over de tentoonstelling.
Elk jaar, meestal begin november organiseert onze vereniging een tentoonstelling. Dat kan een tentoonstelling zijn van de vogels van alleen leden, maar ook uitgebreider b.v. van het hele district Friesland. Op de tentoonstelling worden zelf gekweekte vogels ingezonden en beoordeeld door gediplomeerde keurmeesters van de bond. De tentoonstelling geeft een beeld van wat er in het afgelopen seizoen is gekweekt en van de kwaliteit van de vogels.
De vogels worden gekeurd aan de hand van standaardeisen en krijgen op basis daarvan punten. De tentoonstelling heeft daarvoor een wedstrijdelement. De hoogste prijs welke kan worden gewonnen is het zgn. bondskruis.
Een tentoonstelling is altijd een bezoek waard. U kunt zich heel goed oriënteren, u ontmoet er alle liefhebbers uit de omgeving en vaak zijn er in de verkoopklasse hele mooie en goede vogels te koop voor een schappelijke prijs. De inzenders vertellen u graag alles wat u wilt weten.
Wij hopen u daar te ontmoeten.

strook